Jump to main content

Välkommen till Saferoad Birsta

MC-skydd

MC-skydd är en plastprofil som kan monteras under vårt vägräcke Birsta W3+.
Med ett underglidningsskydd förhindras motorcyklar att slå i stolpen vilket minskar risken för allvarliga dödsolyckor i samband med motorcykelåkning.

Ny Saferoad Video

Vi är glada att meddela att vi just har lanserat vår nya företagsfilm.