Jump to main content

Välkommen till Saferoad Birsta

Vi utvecklar och säljer vägräcken, broräcken och rörupphängningar.

Saferoad Birsta AB är ett verkstadsföretag som i över 50 år har utvecklats till att bli ett av de ledande företagen när det gäller trafiksäkerhet.
Vi utvecklar produkter som klarar högt ställda krav till lägsta kostnad. Vi tillhandahåller även kringtjänster och förslag till lösningar inom våra produktområden.

Läs mer om Saferoad Birstas affärsidé och historia >>