Jump to main content

Välkommen till Saferoad Sverige AB - f.d. Saferoad Birsta

Saferoad Sverige AB

Våren 2018 blev Saferoad Birsta ett med  Saferoad Traffic och Saferoad Vägbelysning och tillsammans är vi Saferoad Sverige ABLäs mer om fusionen  här.

SAFEROAD SVERIGE AFFÄRSOMRÅDE räcke

Affärsområde räcke innefattar gamla Saferoad Birstas produkter: väg- och broräcken, gång och cykelbaneräcken, parkeringsräcken, bullerskärmar samt betongbarriären DELTABLOC från Traffic. Vi tillhandahåller även kringtjänster för dessa produkter, som montering, projektledning med mera.

Montage

Vi erbjuder montering av alla våra produkter.

Rörupphängningar

Vi tillhandahåller SSG:s hela standardsortiment av rörupphängningar.

Varmförzinkning

Ingen annan ytbehandling ger så varaktigt rostskydd till så låg kostnad som varmförzinkning.

MC-Skydd

MC-skydd är en plastprofil som kan monteras under vårt vägräcke Birsta W3+. 
Med ett underglidningsskydd förhindras motorcyklar att slå i stolpen vilket minskar risken för allvarliga dödsolyckor i samband med motorcykelåkning.

Jämförelse mutterdragare

Mutterdragare som mutterdragare? 
Hur stor skillnad kan det bli egentligen? 
Kolla in vårt enkla test där vi jämför olika mutterdragare på olika förband. Med och utan förlängare. Samt med och utan handpåläggning. Rätt överraskande resultat!

Hitta mer information om våra bro- och vägräcken i vår produktportal