Jump to main content

Om Saferoad Birsta AB

Saferoad Birsta AB är ett verkstadsföretag med egen anläggning för varmförzinkning.

Historik och affärsidé
Redan när företaget bildades år 1961 av bröderna Erik och Nils Larsson, lades grunden för vårt sätt att arbeta idag. Nu som då gäller det inte bara att leverera felfria produkter, utan också att de levereras i rätt tid. Med detta som ledstjärna fortsätter vi att utveckla företaget.

Med vår 55 år långa erfarenhet av produktion och projektledning är vår ambition att tillhöra framtidens leverantörer. 

Vi tillverkar och säljer väg- och broräcken samt rörupphängningar enligt SSG-standardVi tillhandahåller även kringtjänster för dessa produkter (montering, projektledning, mm.).
Vår tillverkning och vårt huvudkontor finns i Sundsvall. Lokala försäljningskontor finns i Arboga (Region Mitt) och Borås (Region Syd). Lager av färdiga produkter finns i Sundsvall och Borås.

Övriga Saferoad bolag i sverige

Saferoad Traffic AB
Volvogatan 2
Box 920, 731 29 Köping
Tel: 0221-297 00


Moramast AB
Box 175 
792 23 Mora
Tel: 0250-59 20 90

Saferoad Smekab AB
Skolgatan 1
291 73 Önnestad
Tel: 044-767 00
 

Brödrene Berntsen AB
Beckasinvägen 16
803 09 Gävle 
Tel: 026-12 00 20

Saferoad Vägbelysning AB
Linnés väg 61
191 35 Sollentuna
Tel: 08-444 55 90
 

EKC Sverige AB
Kalkugnsgatan 14
692 92 Kumla 
Tel: 019 - 56 03 00

Saferoad Birstas Värdeord

Saferoad Birsta AB - Värdeord

Respekt

Att respektera människor och organisationer är grundläggande för oss.

Respekt genererar öppenhet, ärlighet och säkerhet i arbetsmiljön. Jämlikhet och rättvisa präglar vårt sätt att handskas med kollegor och partners

Omtanke

En vårdande kultur gör ett starkt företag. Vi kan alla bidra genom ödmjukhet, stöd och konstruktiv respons.

Kollegor på alla nivåer har rätt att bli sedda och hörda. Fritt utbyte av åsikter och idéer är avgörande för att vi ska kunna göra det bästa av våra tillgängliga resurser.

Drivkraft

Entusiasm och drivkraft är avgörande för att nå resultat och framgång.

Dessa egenskaper bidrar till den nödvändiga kreativitet, mod och vilja det tar att bygga ett vinnande lag och ett framstående företag. Drivkraft lockar de mest krävande kunderna och de ljusaste kollegorna. Vi behöver dem båda.

Integritet

Integritet och trovärdighet förtjänas genom beteende, kompetens och prestation av var och en av oss.

Vi handskas med människor på ett professionellt sätt, oavsett om de är kunder, partners, kollegor eller andra intressenter.