Jump to main content

Om Saferoad Sverige AB och f.d. Saferoad Birsta

Saferoad Sverige har ett unikt utbud av trafiksäkerhetsprodukter och lösningar. Företaget bildas genom en fusion av Saferoad Traffic, Saferoad Birsta och Saferoad Vägbelysning våren 2018.

SAFEROAD SVERIGE AB

Är en av de ledande tillverkarna och distributörerna av trafiksäkerhetsprodukter och trafiksäkerhetslösningar i Sverige. Verksamheten omfattar; utveckling, tillverkning, försäljning, uthyrning, utbildning och andra tjänster inom väginfrastruktur. 

Historik och affärsidé Saferoad Birsta

Redan när företaget bildades år 1961 av bröderna Erik och Nils Larsson, lades grunden för vårt sätt att arbeta idag. Nu som då gäller det inte bara att leverera felfria produkter, utan också att de levereras i rätt tid. Med detta som ledstjärna fortsätter vi att utveckla företaget.

Med vår 55 år långa erfarenhet av produktion och projektledning är vår ambition att tillhöra framtidens leverantörer. 

Saferoads Värdeord

Saferoad  Värdeord

Respekt

Att respektera människor och organisationer är grundläggande för oss.

Respekt genererar öppenhet, ärlighet och säkerhet i arbetsmiljön. Jämlikhet och rättvisa präglar vårt sätt att handskas med kollegor och partners

Omtanke

En vårdande kultur gör ett starkt företag. Vi kan alla bidra genom ödmjukhet, stöd och konstruktiv respons.

Kollegor på alla nivåer har rätt att bli sedda och hörda. Fritt utbyte av åsikter och idéer är avgörande för att vi ska kunna göra det bästa av våra tillgängliga resurser.

Drivkraft

Entusiasm och drivkraft är avgörande för att nå resultat och framgång.

Dessa egenskaper bidrar till den nödvändiga kreativitet, mod och vilja det tar att bygga ett vinnande lag och ett framstående företag. Drivkraft lockar de mest krävande kunderna och de ljusaste kollegorna. Vi behöver dem båda.

Integritet

Integritet och trovärdighet förtjänas genom beteende, kompetens och prestation av var och en av oss.

Vi handskas med människor på ett professionellt sätt, oavsett om de är kunder, partners, kollegor eller andra intressenter.