Jump to main content

Allmänna leveransvillkor

Leveransvillkor

Alla leveranskostnader avser priset fritt Saferoad Birsta AB, Sundsbruk enligt Incoterms 2010, DAP, LOK Lastat Olossat Köparen exkl. eventuellt emballage om inget annat anges.
Beställda lagervaror levereras normalt inom tre arbetsdagar efter order om inte andra speciella överenskommelser slutits. Order levereras via emballerat paket via posten alt. speditör. För ev. transportskador ansvaras ej, kontrollera emballage och vara vid mottagandet.

Priser

De priser som anges avser alltid priset exklusive, vid varje tidpunkt, gällande moms. Saferoad Birsta AB reserverar sig för ev. prishöjningar som ligger utanför vår kontroll. Prisjusteringar kan ske utan föregående meddelande.

Betalningsvillkor

Vid försäljning gäller betalning mot efterkrav. Sedvanlig kreditprövning görs. Kredittid normalt 30 dagar netto om inte annat överenskommits. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 12%.
Eventuella anmärkningar mot faktura ska göras inom 8 dagar efter mottagandet för att gälla. Om inte anmärkningar framställs inom denna tid förlorar köparen rätten att göra gällande eventuella fel.

Returer

Innan en produkt returneras ska kunden komma överens med berörd säljare om retur. Erhållen returbekräftelse bifogas vid retur. Vi tar ej emot retur av varor för ett värde under 1000 kr.
Återköp görs av om varan returneras i oskadat skick med ett returavdrag på 35%. Produkterna ska returneras till oss med betald frakt. Slutligt beslut om eventuellt krediteringsbelopp avgörs efter vår kontroll av den returnerade produkten.
Material och fraktsedel skall vara uppmärkt med RETUR samt ordernummer och vara förpackat på ett sådant sätt att det är hanterbart för godsmottagaren så att inga skador ska kunna uppstå.

Vi önskar:

  • Projektnummer, kontaktperson, telefonnummer och mailadress.
  • Anledning till retur (skadat, felande mått, överblivet etc.)
  • Bilder på färdigpackat gods, antal kolli, mått och vikt.

Om varan inte är i fullgott skick har Saferoad Birsta AB rätt till större returavdrag. Produkten ska ingå i vårt lagersortiment. Vi godkänner ej retur av beställningsvaror, radievalsade produkter eller produkter som utgått ur vårt sortiment.
Retur måste vara oss tillhanda senast 30 dagar efter vårt fakturadatum.

Annullering

Vi godkänner inte annullering av order för kundunika produkter eller produkter vi normalt inte lagerhåller. Om tillverkningen av en kundunik produkt har startat är avbeställning av leveransen ej möjlig.

Produktförändring

Saferoad Birsta AB förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar som kan påverka produktens prestanda. Aktuella produktspecifikationer finns, utöver det som nämns, på vår hemsida, i katalog, på katalogsidor samt i installationsanvisningar.

Garanti

För våra produkter är normal garantitid om 5 år, ytterligare information ges via vår försäljningsavdelning. Vissa undantag finns för förbrukningsartiklar, reflexer och dylikt.

Ansvar

Saferoad Birsta AB ansvarar ej för någon typ av följdkostnader som kan uppstå på grund av felaktig produkt eller felaktigt följda montageanvisningar (även vid hävning) t.ex. produktionsbortfall, utebliven ersättning eller annan skada för köpare eller vara som överlåtits till tredje part. Detta gäller även för skada på produkt framställda av köpare eller tredje part.
Detsamma gäller vid leveransförseningar, innebärande att köparen inte har rätt till ersättning för skada.

Övrigt

Lagstadgade miljö- och skrotningsavgifter tillkommer på de produktgrupper det berör.
Vi reserverar oss för eventuella feltryck och ändringar när det gäller produkter, mått och bestämmelser som görs av våra leverantörer eller certifierande myndigheter och provningsanstalter.