Jump to main content

Miljö- och kvalitet

Vi arbetar utifrån de internationella standarderna ISO 9001 och ISO 14001 samt bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Det innebär att vi regelbundet utför såväl kundnöjdhetsmätningar som leverantörsbedömningar och vi är tacksamma om du vill bidra till vårt fortsatta förbättringsarbete genom att delta i våra undersökningar.