Jump to main content

Bullerskärmar

Saferoad Birsta AB erbjuder skräddarsydda och anpassade skärmar för att reducera buller samt vind- och lufttryck från fordons- och tågtrafik.

Förutom en förbättrad ljudmiljö ger skärmytan stora designmöjligheter för text, grafik och ljus. Skärmarna kan bl.a. tillverkas i aluminium, polycarbonat och trä.

Bullerskydd E4 Sundsvall

Nya E4 Sundsvall är det första projekt där AQVIS Miljöspont har monterats som bullerskydd på vägräcke från Birsta.
Birstas utvecklingsavdelning har skapat infästningsdetaljer och hittat en konstruktion för första och sista räckesmodulen som möjliggör montaget.

Slutkund i projektet vid E4 var Trafikverket och huvudentreprenör Peab.