Jump to main content

MC-skydd

MC-skydd är en plastprofil som kan monteras under vårt vägräcke Birsta W3+. Med ett underglidningsskydd förhindras motorcyklar att slå i stolpen vilket minskar risken för allvarliga dödsolyckor i samband med motorcykelåkning.