Jump to main content

Parkeringsräcken

Birsta W2, W3, Birsta K och Birsta 2P kan alla monteras som parkeringsräcken. Räckena levereras även med detaljer som inner- och ytterhörn samt infästning för motorvärmarstolpar.

Tertu träräcke passar bra på semesteranläggningar/naturplatser eller parker.

Tertu Träräcke
Tertu Träräcke