Jump to main content

SafeEnd®

Saferoad Birstas konstruktörer har tagit fram en genialisk lösning när det gäller krockdämpare för räcken i form av en helt ny typ av energiabsorbent. Namnet är SafeEnd®.

De energiabsorbenter som har funnits på marknaden har varit dyra, komplicerade och svåra att reparera. Med Saferoad Birstas SafeEnd® finns nu ett alternativ där man med en enkel produkt kan få högsta möjliga säkerhet och detta till en mycket låg kostnad. 
Det finns även andra mindre varianter av krockdämpare, men ingen kommer upp i samma klass som Saferoad Birstas SafeEnd®, som är en av Saferoad Birstas patenterade och skyddade lösningar.

En ny generation
SafeEnd® är ett av de första räckesavsluten att testats enligt den kommande standarden och tillhör därmed nästa generation av energiupptagande räckesavslut. Saferoad BirstasSafeEnd® har egenskapen att all energi vid en kollision tas upp av avslutet utan att räcket deformeras. 
Detta avslut kan också med fördel användas som förankring till räcken med högre kapacitetsklass än N2. SafeEnd® monteras genom att den spikas fast med ett rör i asfalten eller i gruset. Det behövs alltså ingen gjutning.

Många fördelar med SafeEnd®
SafeEnd® har en mycket smidig, smart och enkel konstruktion. Den är lika smal som räcket vilket innebär att den kan monteras även vid trånga utrymmen. Det behövs dessutom inga tunga och dyra betongfundament. SafeEnd® fungerar även som en förankring.
SafeEnd® har en låg vikt och är mycket lätt att montera och reparera. Vid reparationer behöver man inte stänga av vägen under så lång tid, vilket minskar risken för långa köer och trafikstopp.
Det går åt lite material vid konstruktionen och det innebär också en mycket låg kostnad jämfört med alternativen.