Jump to main content

SafeEnd®

SafeEnd är en energiabsorberande krockdämpare för räcken/barriärer som ger högsta möjliga säkerhet.

SafeEnd® är en enkel produkt men ger högsta möjliga säkerhet till en mycket låg kostnad. SafeEnd®, som är en av våra patenterade och skyddade lösningar.

En ny generation
SafeEnd® är ett av de första räckesavsluten att testats enligt den kommande standarden och tillhör därmed nästa generation av energiupptagande räckesavslut. Den har egenskapen att all energi vid en kollision tas upp av avslutet utan att räcket eller barriären deformeras. Produkten kan  med fördel användas som förankring till räcken med högre kapacitetsklass än N2. SafeEnd® monteras genom att den spikas fast med ett rör i asfalten eller i gruset. Det behövs alltså ingen gjutning.

Många fördelar med SafeEnd®

SafeEnd® har en mycket smidig, smart och enkel konstruktion. Den är lika smal som räcket vilket innebär att den kan monteras även vid trånga utrymmen. SafeEnd® fungerar även som en förankring.

Produkten har en låg vikt och är mycket lätt att montera och reparera. Vid reparationer behöver man inte stänga av vägen under så lång tid, vilket minskar risken för långa köer och trafikstopp. Det går åt lite material vid konstruktionen och det innebär också en mycket låg kostnad jämfört med alternativen.